Inge Midtgaard

Du vil på denne side ikke blot kunne læse om mine politiske holdninger og synspunkter, du vil også blive opfordret til at komme med dine input – så vi kan starte en dialog – med netop de emner, som du er optaget af i din hverdag som borger i Roskilde Kommune.

Ganske enkelt – har du ideer til, hvad kan jeg gøre for at du som borger i Roskilde kommune føler dig, såvel tryg som udfordret, oplever den offentlige service som god og fornuftig, kan være engageret og have mulighed for frit at vælge, er du meget velkommen til at komme med input og kommentarer på denne side eller på min facebook side. Jo flere input, desto bedre kan vi sammen forme den rigtige politik.

Der er forskel på rød og blå blok – men vi skal arbejde sammen for at skabe de mest optimale rammebetingelser for virksomhederne, institutionerne og deres medarbejdere. Vi skal skabe tryghed for alle borgere og alle vore beslutninger skal tage udgangspunkt i en sund og ærlig kontekst.

 

Tak for støtten i valgkampen 2013  og tak til dem som stemte på mig.

Kulturliv

Forudsætningerne for det gode kulturliv i Roskilde Kommune, som Venstre vil arbejde for, bygger på en bred dialog og gensidig respekt for det arbejde der udføres af frivillige ildsjæle såvel frivilligt som kommunalt.

Læs mere...

Service for Borger

Borgeren frem for systemet. Venstre og Inge Midtgaard vil arbejde for at servicen over for borgerne bliver endnu bedre. Kommunens vigtigste opgaver er at skabe tryghed og være en hjælper for borgeren.

Læs mere ...

 

Erhvervs livet

Vi skal skabe flere arbejdspladser i Roskilde Kommune – så vi får skabt et godt fundament for de unge i kommunen. Vi skal øge kvaliteten og det faglige niveau for uddannelserne for de unge.

Lokale virksomheder skal kunne byde på kommunale opgaver

Læs mere...

Roskilde! - kan dette lykkes?

JA, men vi skal have fokus på økonomien i Roskilde Kommunen – og det er jo dig, der som skatteborger medvirker til, at vi som politikere kan forbedre og udvikle vilkår og rammer for dig som borger og for kommunen og fællesskabet som helhed.   

Samtidig skal vi politikere udviser økonomisk ansvarlighed og arbejde for en effektiv drift i kommunen, så vi undgår skatteforhøjelser og samtidig får en bedre service for den eksisterende økonomi.

 

Det kan lykkes – ikke blot ved din stemme, men også ved dine idéer - sammen kan vi gøre en forskel.

  • Se mere om venstre i Roskilde
  • Inge Midtgaard opstiller for Venstre I Roskilde - læs mere om kandidaten
  • Stem personligt på Inge Midtgaard, nr. 5 på venstres liste
  • Som nr. 5 på Venstres liste, finder du Inge Midtgaard som vil arbejde for bedre vilkår for erhvervslivet i Roskilde
  • Inge Midtgaard vil arbejde for et endnu bedre foreningslive i Roskilde
  • Stem personligt på Inge Midtgaard nr. 5 på Venstre liste i Roskilde Kummune, til kommunevalget den 19. november 2013